Beurer Safety System (BSS)

Beskrivning av överhettningsskyddssystemet. Överhettningsskyddssystemet baseras på ett värmeelement med två lindningar av motståndstrådar som är åtskilda av ett isoleringslager. Den mellanliggande isoleringsbasen på polyeten (PE) har en lägre smältemperatur än den yttre isoleringen av polyvinylklorid (PVC). Vid lokal överhettning smälter mellanliggande (PE) isoleringen och motståndstrådarna i de två lindningarna kommer i elektrisk kontakt. Beroende på lokaliseringen av lokal överhettning resp. kortslutning hos de två lindningarna sätter antingen säkringsmotståndet eller temperaturöverhettningen hos överhettningsskyddssystemet in och stänger av apparaten permanent som följd.

Tillagd i varukorgen