100% TÜV-certifierad datasäkerhet*

TÜV Rheinland har certifierat web applikationen för Beurer HealthManager enligt deras standard för „dataskydd och datasäkerhet“.

*Granskad online applikation 
Beurer HealthManager cloud

Datasäkerhet och integritetsskydd

Kundernas förtroende för våra datasäkerhets- och säkerhetsåtgärder är av yttersta vikt för Beurer. Därför vände vi oss till en tredje part i form av TÜV Rheinland. 

TÜV Rheinland har certifierat Beurer HealthManagers webbapplikation enligt standarden "Dataskydd och datasäkerhet".

Efter en omfattande säkerhetsgranskning bekräftade specialisterna på informationssäkerheten bland annat att webbportalen för Beurer HealthManager uppfyller de lagstadgade kraven i den tyska federala dataskyddslagen.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt konfidentiell hälsoinformation, som användaren lagrar när han loggar in på nätet och kontinuerligt sparas när han använder Beurer HealthManager.

Beurer är den första tillverkaren av medicinska produkter som ska certifieras inom dataskydd och datasäkerhet.
 

Om TÜV Rheinland

TÜV Rheinland är den största oberoende tjänsteleverantören för att kombinera kompetens inom informationssäkerhet med omfattande bransch- och mobilitetskompetens och har i över 140 år säkerställt den tekniska säkerheten för människor och deras miljö på internationell nivå.

Säkerhetsanalys enligt DIN ISO 27001 och DIN ISO 18028

Som ett led i certifieringsprocessen utförde vi ett dataskyddskontroll samt interna och externa säkerhetsanalyser. Dessa involverade inspektioner av olika datacenter tillsammans med en simulering av en extern hackareattack i syfte att stjäla konfidentiella data.

Resultatet var att TÜV Rheinland kunde intyga att Beurer HealthManagers onlineapplikation uppfyller de rättsliga kraven i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) - både ur teknisk synvinkel och med ansvar och processer - och följer viktiga krav aspekter av internationella standarder som ISO 27001 och ISO 18028. Detta innebär:

  • Sekretess och integritet hos den behandlade informationen är säkerställd
  • Deklarationerna i sekretesspolicyen genomförs effektivt
  • Personuppgifter skyddas effektivt i enlighet med den tyska federala dataskyddslagen
  • Externt tillgängliga, tekniska system skyddas effektivt mot obehörig användning.
  • Den behandlade informationens sekretess och integritet är försäkrade

För att säkerställa en hög datasäkerhet lagrar Beurer kunddata i två oberoende datacenter.
 

TÜV-certifierad onlineapplikation Beurer HealthManager Web

Beurer HealthManager är ett hälsostyrningssystem som omfattar en mobilapp, PC-programvara och den nyligen certifierade webbplattformen.

För att registrera och ladda ner HealthManager till en slutenhet måste användaren logga in med personuppgifter före första användningen.

Användaren kan spara uppmätta kroppsvärden såsom vikt, blodtryck och blodsocker antingen via USB eller trådlöst via Bluetooth®-teknik eller NFC (Near Field Communication) och sedan visa grafiska representationer av dessa data.  

Dataskydd och datasäkerhet TÜV Rheinland-certifieringen gäller i tre år. En uppföljningsrevision utförs efter 12 månader för att fastställa om dataskydd och säkerhet fortfarande är försäkrade och hur processer kan fortsättas optimeras. Efter 36 månader måste en omcertifiering ske som ett sätt att fortsätta den pågående förbättringsprocessen med avseende på dataskydd och säkerhet på lång sikt.

Tillagd i varukorgen